Het beeld van de week....

Het beeld van deze week was niet de Amerikaanse president Obama die breed glimlachend naast Paus Franciscus stond.

De ontmoeting was zo op het oog een succes. Ze spraken bijna een uur met elkaar. Bijna twee keer zo lang als voorzien. Obama kreeg zijn fotomoment met de paus en kon met recht zeggen dat Franciscus een bondgenoot is in de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Volgens de officiële verklaring van het Vaticaan spraken de twee verder over ‘godsdienstvrijheid, de beschermwaardigheid van het leven en gewetensbezwaren’.

Hiermee doelt het Vaticaan op Obamacare, de nieuwe zorgwet, die ook katholieke werkgevers in de  VS verplicht hun werknemers zorgverzekeringen aan te bieden die ook abortus en anticonceptie vergoeden. Door die zorgwet nadrukkelijk aan de orde te stelen steekt Franciscus de Amerikaanse bisschoppen een hart onder de riem. Die zijn nog steeds verwikkeld in een keiharde strijd met de Amerikaanse regering over Obamacare.

Er werd gelachen in de pauselijke bibliotheek, maar de verschillen tussen Rome en Washington werden weer eens pijnlijk zichtbaar.

Een ander belangrijk nieuwsfeit van deze week was het ontslag van bisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst van het Duitse bisdom Limburg am Lahn. Volgens het Vaticaan is in het bisdom ‘een toestand is ontstaan die verhindert dat de bling-bling bisschop zijn ambt “vruchtbaar” kan uitoefenen. Iedereen was het gelieg en gedraai van de bisschop meer dan zat.

Tebartz-van Elst werd in oktober 2013  op non-actief gesteld door paus Franciscus . De bisschop was in opspraak geraakt omdat de renovatie en nieuwbouw van zijn residentie tientallen miljoenen duurder zou zijn  uitgevallen dan de begrote 5,5 miljoen euro.  Alleen al het bad dat hij liet plaatsen kostte 15.000 euro. Wat krijg je dan eigenlijk? Gouden knoppen? Bronwater uit de kraan?

Volgens Tebartz krijgt hij van de paus binnen niet al te lange tijd een andere functie toegewezen. Misschien doelt hij op het rectoraat van een groothandel in sanitaire producten, maar hij zal nooit meer een bisdom leiden. 

Het beeld van de week komt ook niet uit Utrecht. Daar pleitte het Aartsbisdom zich in een persbericht vrij van beschuldigingen, als zou de bisdomstaf een erfenis hebben misbruikt door een aanzienlijk deel daarvan aan te wenden voor “de kantoorkosten voor de afhandeling van klachten van misbruikslachtoffers”. Een zware aantijging van NRC Handelsblad, volgens het Aartsbisdom. Gelukkig was uit onderzoek gebleken dat de beschuldigingen ongegrond waren.

 “Voor de door NRC Handelsblad in dit kader geuite beschuldiging van ‘misbruik van een erfenis‘ bestaat geen feitelijke grond: de doelstelling in de stichtingsakte (van het fonds waarin de erfenis was ondergebracht -sf)  is zo ruim gesteld dat slachtoffers van seksueel misbruik zeker tot de begunstigden gerekend kunnen worden. Ook zij behoren immers tot de ‘meest verlatenen en uitgestotenen van de maatschappij’ en hebben daarmee recht op de ‘hulp en ondersteuning in de ruimste zin’ die de stichting aan deze groep wil bieden”, aldus het aartsbisdom.

Ik vind het maar een ruim begrip: ‘verlaten en uitgestoten van de maatschappij’. Dat gebeurde mij vorig weekend nog. Heb ik nou ook recht op een uitkering uit dit fonds? 

Misschien niet onbelangrijk om te vermelden is dat het bewuste onderzoek waarover met zoveel trots gesproken wordt, is uitgevoerd door het Aartsbisdom zelf. Door de mensen dus die dit  persbericht hebben doen uitgaan.  Zo ken ik er nog wel een paar. Bijvoorbeeld deze:  ‘wij van WC-eend hebben vastgesteld dat WC-eend het beste middel is voor een schoon toilet in uw huis’.

Verder wordt dit persbericht gebruikt om de vorige bisdomstaf weer eens in een kwaad daglicht te stellen. Volgens het Aartsbisdom hebben emeritusaartsbisschop Simonis en oud- econoom Klok diezelfde erfenis gebruikt om voor € 42.300,75 aan uitgaven te doen die  ‘niet in overeenstemming zijn met de oprichtingsakte (van het fonds-sf) , zoals verschillende financiële tegemoetkomingen aan pastoraal personeel en diverse Sinterklaas- en Kerstgeschenken’. 

Arme kardinaal Simonis. Het zat hem al niet mee. Een paar dagen voordat hij van zijn opvolger deze trap na kreeg, had hij zijn dijbeen al gebroken. Hij revalideert nu in een woonservicecentrum. Ver van huis. Maar te midden van al deze ellende is er gelukkig één lichtpuntje. Volgens een ander persbericht van het Aartsbisdom bidden Kardinaal Eijk en de andere leden van de bisdomstaf voor een spoedig herstel van Simonis. Een mooie opsteker!

Nee , het beeld van deze week kwam weer van die vermaledijde paus Franciscus. Ik kan het ook niet helpen.  

Vrijdag heeft de paus  na afloop van een boeteviering biecht gehoord in de Sint-Pieter. Toen hij naar de biechtstoel liep verraste hij iedereen, zijn ceremoniemeester Guido Marini incluis, door zelf eerst te biecht te gaan. Voor kerk en wereld. Een prachtig beeld: de bisschop van Rome in smetteloos wit, op zijn knieën terwijl hij zijn zonden opbiecht.

Het toonde maar eens aan waarom zijn pontificaat tot nu toe zoveel losmaakt. Hij zegt niet alleen dat we ons allemaal moeten bekeren, maar geeft zelf het goede voorbeeld. Tegen alle conventies en het protocol in. Franciscus is en blijft een non-conformistiche paus die wars is van formalisme.

Leuk voor het grote publiek, maar deze houding brengt hem steeds meer in botsing met vooraanstaande kardinalen binnen zijn eigen curie. Daarover volgende week meer.

 

 

 

 

 

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube