Twee heilige pausen voor de prijs van één

Het is nu officieel: op 27 april2014 worden Johannes Paulus II en Johannes XXIII gezamenlijk heilig verklaard. Het is dan eerste zondag na Pasen. De rooms-katholieke kerk viertop die dag Barmhartigheidszondag, een feest dat door Johannes Paulus II werd ingesteld. Op diezelfde 27e april  2014 viert  kardinaal Stanisław Dziwisz, aartsbisschop van Krakau en jarenlang  privésecretaris  van de Poolse paus, zijn 75e verjaardag. Wat een mooie samenloop van omstandigheden. Misschien kan hij wat vrienden uitnodigen. Dan is er ook nog wat volk op het plein.

Een mooi plaatje hoor: de immens grote afbeeldingen van de beide pausen naast elkaar op de façade van de Sint-Pieter. Het heeft iets van een koppelverkoop: twee heilige pausen voor de prijs van één. Franciscus wildre graag dat beiden op dezelfde dag werden gecanoniseerd. Hij bepaalde zelfs dat voor Johannes XXIII, een tweede  wonder – verplicht om als zalige ook heilig te worden- niet nodig was. Wat betreft Johannes Paulus II was het heiligverklaringsproces – inclusief tweede wonder- wel voltooid.

Johannes Paulus II verklaarde in 2000 zijn voorgangers Johannes XXIII en Pius IX tijdens een en dezelfde plechtigheid zalig. Pius IX was niet geheel onomstreden. Om hemheen hing een maar niet weg te krijgen geur van antisemitisme.  Het rumoer rond deze negentiende-eeuwse paus werd gecompenseerd door de euforie rond de ‘goede paus’ van het Concilie. Voor het overige kregen beide kerkelijke kampen kregen  zalige paus. Dat was mooi eerlijk verdeeld.

Dat lijkt nu weer te gebeuren. Amerikaanse slachtoffers van seksueel misbruik door priesters wezen er bij de zaligverklaring van Johannes Paulus II  in 2011 op dat de deze toch wel wat steken had laten vallen in het meest gevoelige van alle dossiers. Een eminent Jezuïet als Peter Gumpel- betrokken bij het zaligverklaringsproces van Pius XII- verklaarde ook nog eens dat het allemaal veel te snel ging. De geschiedenis moet volgens hem tijd krijgen te oordelen over een sterveling En dan is zes (toen) en negen jaar (nu)  wel erg weinig. Ook als het om een populaire paus als Johannes Paulus II gaat. Aan Johannes XXIII de taak om wederom dit soort ongenoegens te doen verdwijnen.

Een heilige is iemand die door zijn of haar geloof een bijzondere plaats bij God inneemt. Soms is dat al  overduidelijk tijdens zijn of haar aardse leven. Het gelovige volk heeft vaak al snel door of iemand heilig is. De Kerk kent een zeer zorgvuldige procedure die moet duidelijk maken of het of het gevoel ook klopt. En soms komt er kerkpolitiek aan te pas om het een en ander een beetje te versnellen.

Heel menselijk allemaal.

 

rn

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube