De homolobby in het Vaticaan

De paus zou tijdens een besloten bijeenkomst met Latijns-Amerikaanse religieuzen gezegd hebben dat er in het Vaticaan een homolobby bestaat en dat ‘daar iets aan gedaan moet worden’. Hij reageerde op een vraag van een van de aanwezigen naar de toestand in de Romeinse curie. Franciscus zei ook nog dat hij naast een hoop heilige mensen ook nogal wat corruptie was tegengekomen in de negentig dagen dat hij nu paus is. Het Vaticaan heeft de woorden van paus bevestigd noch ontkend. Hij zal het dus wel gezegd hebben.

Het is eigenlijk een oud verhaal. In februari van dit jaar citeerde de Italiaanse krant La Repubblica uit het vertrouwelijke rapport dat drie kardinalen in opdracht van Benedictus XVI hebben opgesteld over de corruptie in het Vaticaan naar aanleiding van het Vatileaks schandaal. Daarin kwamen we diezelfde homolobby al tegen. En dan hebben we het dus niet over de COC of een vergelijkbare vereniging.

De term ‘homolobby’ is ooit verzonnen door uiterste conservatieve katholieken die beweerden dat progressieve katholieken erop uit zijn de kerk over te nemen door er voor te zorgen dat zoveel mogelijk homo’s priester worden. Het bestaan van zoiets als een homonetwerk in het Vaticaan is bevestigd door Venerabilis, een chatbox op internet die homopriesters met elkaar in contact brengt. Sommigen van hen werken in de Romeinse curie.

Dat er homo’s werken in het Vaticaan en dat het er nog wel eens best veel zouden kunnen zijn, is ook geen breaking news meer. De Amerikaanse psychiater Richard Sipe, een van de weinigen die serieus onderzoek deed naar de seksualiteitsbeleving van priesters, schat het percentage homoseksuele priesters in het Vaticaan op 30 à 50 procent.

Er zijn dus nogal wat priesters in de omgeving van de paus die heimelijk, of wat meer zichtbaar , op mannen vallen. Ze doen hun werk vaak uitstekend. Tegelijkertijd werken ze in een wereld die kritisch staat tegenover wat hen ten diepste beroert.

Wie macht wil hebben in de katholieke kerk dient een man te zijn die zich, voor het oog van de wereld en zijn collega’s, van seks onthoudt. Dat maakt die priesters- zeker die in het Vaticaan en zeker als ze homoseksueel zijn- vatbaar voor chantage. Een weinig prijzenswaardige positie.

Om zichzelf te beschermen proberen ze zo conservatief en pausgetrouw mogelijk over te komen. Ook laten ze zich met enige regelmaat afkeurend uit over homo’s. Een vorm van zelfhaat. Door maar zo vaak mogelijk te zeggen hoe vreselijk homoseksualiteit toch is, hopen ze dat de herenliefde bij henzelf verdwijnt.

In Het Vaticaan kan het feit dat je actief homoseksueel bent je carrière maken of breken. Bekend is het verhaal van een aartsbisschop die een hoge positie in de curie bekleedde en er relaties met mannen op nahield, of zoals ze in de Curie graag zeggen:hij ging achterom. Van de ene op de ander dag werd hij overgeplaatst naar een onbeduidend Italiaans bisdom.

Het kan ook anders. Een veelbelovende Vaticaanse diplomaat werd met een man in bed betrapt. Toch werd hij een aantal jaren later gewoon bisschop. Zijn padrone-  de bisschop of kardinaal die hem in zijn carrière begeleidde- zorgde ervoor dat het geen schandaal werd. Als je in de Kerk de juiste beschermheer kiest, hoeft het dus allemaal geen probleem zijn.

Het zou zomaar kunnen dat er homoseksuelen in het Vaticaan zijn die elkaar baantjes toeschuiven. Net zoals daar netwerken bestaan gestoeld op nationaliteit (ik noem het land Polen maar even) , een Italiaanse regio of de een of andere kardinaal met veel connecties. Vriendjespolitiek is van alle tijden en komt overal voor.

Ik denk dat paus Franciscus helemaal niets gaat doen aan dat vermeende netwerk. Zie die samenzwerende homo’s trouwens maar eens te vinden,  in die donkere gangen van het Vaticaan. Dit is geen boottocht door de Amsterdamse grachten.

De zwarte paus in het wit, schrijft de Italiaanse journalist Sandro Magister op zijn blog. Franciscus bestuurt de kerk zoals een generaal-overste de Jezuïetenorde. En hij gaat de Curie hervormen, dat lijkt wel zeker. Hij heeft daarvoor inmiddels de hulp ingeroepen van een oud-medewerker van McKinsey. Geen onverstandig besluit wanneer je als CEO van een religieuze multinational de cultuur binnen je bedrijf wil veranderen. Hij wil  dat Curie een professionele, meer transparante organisatie wordt waarin voor vriendjespolitiek minder plaats is. Wie die vrienden ook moge zijn. 

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube