Droomland

Ik was er even niet.

Mijn bed was mijn woning. De griep had mij in haar greep. Lichaamsfuncties vielen langzaam uit. Af en toe kon ik nog wat lezen, maar liever nog sliep ik uren achter elkaar. Ik kwam in een land terecht waarin Benedictus in een tuinstoel een boek van Herman Koch zat te lezen. In het Latijn.

Nu ben ik terug in de wereld waarin een miljoen mensen kijken naar bekende Nederlanders die van een skischans springen en Benedictus bezig is met zijn laatste dagen als opperherder van de rooms-katholieke kerk. Het verschil met mijn droomwereld blijkt kleiner dan ik dacht. 

 Een kleine samenvatting van wat er deze week gebeurde:

 -        Het Italiaanse dagblad La Repubblica meldde dat een rapport naar de achtergronden van Vatileaks, Benedictus ertoe zou hebben gebracht af te treden. De drie hoogbejaarde kardinalen (samen 250 jaar oud) die het rapport in opdracht van de paus schreven en uitgebreid onderzoek deden,  zouden ondermeer een ‘ondergronds homonetwerk hebben ontdekt’ dat een rol zou hebben gespeeld in de Moeder aller kerkschandalen. Bronnen noemt La Repubblica niet en inmiddels zijn een aantal van de beweringen in het stuk, door andere media  feitelijk weerlegd. Maar dat de paus bij het lezen van al die ellende bij zichzelf dacht: ‘nu weet ik het zeker, ik hou ermee op. Laat een ander dit maar oplossen’, acht ik niet ondenkbaar. De  kardinalen worden voor ze het conclaaf ingaan bijgepraat over dit inmiddels al beruchte rapport.

-        Het lijkt overigens wel alsof de sluizen in het Vaticaan weer wijd openstaan nu de paus heeft aangekondigd op te stappen. Er komt weer van alles naar buiten dat eigenlijk binnen had moeten blijven. Vandaag heeft het Staatsecretariaat een verklaring doen uitgaan, waarin het ‘de pogingen betreurt om de kardinalen te beïnvloeden die aan het conclaaf gaan deelnemen. Dat gebeurt door middel van de verspreiding van onjuiste beweringen die vaak niet gecheckt zijn, of niet te checken vallen Sommige berichten zijn compleet onjuist en beschadigen personen en instellingen.’

Pauselijk woordvoerder Lombardi sloot zich hierbij aan. Het zal allemaal weinig helpen, ben ik bang. 

-        En toen waren er nog maar 116. De Indonesische kardinaal Julius Darmaatjadja, emeritus-aartsbisschop van Djakarta komt niet naar Rome voor het conclaaf. Hij ziet slecht en kan in de Sixtijnse kapel niet terugvallen op zijn assistent. Hij blijft dus gewoon thuis. Heilige plicht of niet.

-        De paus heeft vandaag aan het van de Vastenretraite van de Romeinse curie, zijn medewerkers bedankt voor de goede samenwerking.  Opmerkelijk gezien de berichten hierboven,  maar vergeet niet dat er ook dingen wéll goed gaan in het Vaticaan. ‘U heeft acht jaar met mij dit zware ambt gedragen. Met grote deskundigheid, sympathie, liefde en geloof’, zei de paus

-        Zeer vriendelijke woorden waren er bij dezelfde gelegenheid ook voor kardinaal Gianfranco Ravasi, die dit jaar de retraite leidde. Stel je wil paus worden, althans je zegt geen nee als ze je het vragen: dan zijn dit mooie momenten voor een kardinaal in de kracht van zijn leven die binnen een paar weken aan een conclaaf moet meedoen. Maar misschien heeft Ravasi hele andere plannen.

-        Meteen hierna ontving de paus Giorgio Napolitano , de president van Italië voor een afscheidsbezoek. Hij beloofde zijn leeftijdgenoot voor Italië te blijven bidden. Geen overbodige luxe gezien de verkiezingsuitslag die het land te wachten staat.

Ondertussen is het twaalf dagen geleden dat de paus aankondigde met pensioen te gaan en nog altijd is er heel veel onduidelijk. We weten nog steeds niet wanneer het conclaaf begint, om over een favoriet voor het pausschap maar te zwijgen. Of is het allemaal een droom? 

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube