Wie ontbreekt er hier?

 

Het is vakantietijd, dus wat is er tegen om ons over te geven aan het oeroude gezelschapsspel ‘Wie ontbreekt er op deze foto?’ Met name in de voormalige Sovjet Unie was dit spel  een populair tijdverdrijf. Elke dag publiceerde de Pravda wel een foto waarop flink ingezet kon worden. De eerste inzending van onze wedstrijd  komt van mijn gewaardeerde college Sandro Magister van het Italiaanse weekblad l’Espresso.

summit

Het decor is  het buitenverblijf van de paus in Castelgandolfo. Dat prachtige kasteel dat uitkijkt op het meer van Albano. Het is de ochtend van donderdag 26 juli jongstleden. In het midden zien we, in het wit,  paus Benedictus. XVI.  Hij ontvangt de onderzoekscommissie van kardinalen die  voor hem het Vatileaks schandaal heeft onderzocht.  Volgens het bulletin van de Vaticaanse persdienst dat deze foto vergezelde ‘werd de Heilige Vader ingelicht over de conclusies van de onderzoekscommissie en over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek.’

 

 

Wie zien we naast de paus verder op de foto? In het spoor van Magister, met de klok mee, beginnend bij de paus.

-       kardinaal Joseph Tomko, lid van de onderzoekscommisie

-       kardinaal Salvatore di Giorgi, lid van diezelfde commissie en eerder in het nieuws vanwege een vermeend       moordcomplot op de paus.

-       Greg Burke, communicatieadviseur van het Staatsecretariaat, ook wel de Jack de Vries van het Vaticaan genoemd.

-       Georg Gänswein, privésecretaris van de paus. Bijnaam: Bello Giorgio.

-       Domenico Giani, commandant van de Vaticaanse politie.

-       Nicola Picardi, openbaar aanklager.

-       Piero Antonio Bonnet, onderzoeksrechter.

-       Luigi Martignani OFM Cap, secretaris van de onderzoekscommissie.

-       Aartsbisschop Angelo Becciu, sostituto, zeg maar tweede man van het Staatsecretariaat.

-       En tenslotte kardinaal Julián Herranz, voorzitter van de onderzoekscommissie.

 

 

Waar was..?

Meer nog dan wie er wel op de foto staan , is van belang – en ik volg weer mijn gewaardeerde collega Magister- wie er níet op staat. Hier komt het spelelement om de hoek kijken.  Eigenlijk heeft iedereen die er bij Vatileaks toe doet, zich verzameld rond de paus. Op één na dan.  Juist de  man die al maanden onder vuur ligt en samen met de paus opdracht gaf aan de drie kardinalen om dat hele Vatileaks-schandaal  eens grondig uit te zoeken. Met andere woorden: waar was kardinaal Tarcisio Bertone? 

Eurostar

De Vaticaanse persdienst  voelde zich niet verplicht te melden waarom de tweede man van het Vaticaan niet aanwezig was bij deze belangrijke bijeenkomt. Volgens ingewijden  was Bertone gewoon met vakantie in het noorden van Italië en moesten we er vooral  niets achter zoeken. Dat doen we ook niet hoor, zo zijn wij niet.  Ik begrijp best dat ook  een kardinaalstaatssecretaris zijn berg vakantiedagen moet opmaken. Maar had de eminentie niet de tuinset voor één dag achter zich  kunnen laten, de Eurostar naar Rome kunnen nemen en zich na een verwikkende reis op Castel Gandolfo kunnen melden?  De treinverbinding  tussen  Noorden van Italië en  de hoofdstad is zondermeer goed te noemen  en in  deze tijd van het jaar  bovendien sneeuwvrij.

Les Combes

Bertone verblijft overigens – hij is als ik dit schrijf nog altijd niet teruggekeerd naar Rome- in Les Combes di Introd (Valle d’Aosta)  en wel in het pauselijke chalet dat hier ooit speciaal voor Johannes Paulus II gebouwd werd. In 2009 brak Benedictus XVI er tijdens zijn zomervakantie zijn rechterpols.

Transparant

Magister merkt terecht op dat het idee om een foto te maken en die ook te publiceren ongetwijfeld van spindoctor Burke komt. Eigenlijk wil het  Vaticaan met de foto vooral zeggen: ‘ Kijk eens goed! Wij zijn eigenlijk best wel transparant bezig.’ Een lovenswaardig initiatief dus. Maar doordat Bertone ontbreekt, is het effect meteen al weer weg en is deze op zichzelf zo waardevolle foto toch vooral aanleiding tot allerlei speculaties. Betekent zijn afwezigheid dat de rol van Bertone is uitgespeeld? Of is hij voordat hij op vakantie ging al op de hoogte gebracht van resultaten van het onderzoek?

Lefebvrianen

Ik heb niets tegen vakantie. Sterker nog: ik beschouw het als een fundamenteel mensenrecht. Ook voor pausen en hooggeplaatste  kardinalen. Maar soms kan het handig zijn een vakantie te onderbreken. Zo wachten we ook nog altijd op de uitkomst van de gesprekken tussen het Vaticaan en de schismatieke Pius X broederschap, schatbewaarders van de Tridentijnse mis. Die onderhandelingen lijken inmiddels langer te duren dan dat hele Concilie van Trente zelf.

Voorlopig afwezig

Toch laat een oplossing nog wel een tijdje op zich wachten. Het lijkt erop dat de leiding van de broederschap ertoe neigt niet op het aanbod van Rome in te gaan om onder voorwaarden weer  volledig deel te gaan uitmaken van de Moederkerk.  Maar officieel is  daar nog niets over bekend gemaakt. De reden? Zowel de voorzitter als vicevoorzitter van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei die zich namens de paus met de Lefebvrianen bezig houdt , zijn voorlopig afwezig. U raadt het al: met vakantie.

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube