Blijft een!

Rome

Terwijl Nederland en Duitsland zich opmaakten voor de moeder aller voetbalwedstrijden, ging  de paus vanochtend tijdens de algemene audiëntie op het Sint Pietersplein verder met zijn serie catecheses over de rol van het gebed in de geschriften van de apostel Paulus. ‘ Hij leert ons dat het contemplatief gebed ons zowel in vervoering kan brengen als een kwelling voor ons kan zijn. We beleven zowel de schoonheid van God als de zwakte van ons zelf.’

Het zijn nog steeds pittige tijden voor Benedictus XVI. Zijn butler Paolo zit nog altijd in zijn Vaticaanse cel en wordt elke dag verhoord. En met het ontslag van zijn bank directeur in ruste, Ettore Gotti Tedeschi, is de Italiaanse pers ook  nog niet klaar.

Vorige week doorzocht de Italiaanse politie zijn huis in Milaan in het kader van een onderzoek van justitie naar het staatsbedrijf Finmeccanica, een bedrijf dat zich bezighoudt met defensie- en luchtvaarttechnologie. Daarbij vond de politie, volgens de Romeinse krant Il Messagero een memorandum van Gotti Tedeschi bestemd voor Georg Gänswein, de privésecretaris van de paus. Hierin verdedigt de bankier zich tegen alle beschuldigingen die tot zijn ontslag hebben geleid en spreekt hij de angst uit te zullen worden vermoord.

Zaterdag lekte via een andere  Italiaanse krant Il Fatto Quatidiano een ander vertrouwelijk document uit waarin een zekere Pietro Lasalvia, een psycholoog gespecialiseerd in stress op de werkplek, zijn twijfels uit over de geestelijke gesteldheid van de bankdirecteur. Hij observeerde tijdens de kerstborrel van de Vaticaanse bank toen Gotti tedeschi nog in functie was. Blijkbaar vinden zijn tegenstanders  dat hij nog niet genoeg is beschadigd en moest ook deze gevoelige informatie in de krant.  

Ondertussen deed de paus maandag een poging de eenheid te bewaren.Hij sprak de staf en de studenten toe van de Pauselijke Diplomatenacademie. Deze prestigieuze opleiding, gelegen vlak achter  het Pantheon in het oude centrum van Rome, leidt het personeel op voor de tientallen ambassades die wereldwijd  de belangen van de Heilige Stoel behartigen. Het thema van de toespraak was trouw en Benedictus riep de aanwezigen op ‘om een persoonlijke band te onderhouden met de Vicaris van Christus ( de paus bedoelt hier zichzelf mee) als onderdeel van hun spiritualiteitbeleving.’

De paus gaf meteen toe dat elke katholiek dezelfde deugd zou moeten bezitten, maar zei  erbij: ‘Voor diegenen die voor de Heilige Stoel werken is deze trouw van bijzonder belang, omdat zij veel van hun energie , hun tijd en hun ambt besteden aan het dienstbaar zijn aan de Opvolger van Petrus.’ 

‘Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar het is ook een geschenk, dat je hoe langer hoe meer dichterbij de paus brengt. Een nabijheid die gekenmerkt wordt door innerlijk vertrouwen, een vanzelfsprekend instemmen met: dat wat het woord ‘trouw’ precies wil zeggen.De diplomaten kregen ook nog de opdracht mee de katholieken van het land waarnaar ze zijn uitgezonden, te helpen op dezelfde manier loyaal te zijn aan de paus en de kerk van Christus. Maar ze moeten  Benedictus ook helpen  om al die katholieken die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, beter te leren kennen. Wat gaat nuntius Dupuy, standplaats Den Haag, de paus vertellen over de Nederlandse katholieken?

Vatileaks is een symptoom van een crisis in de Romeinse curie die nu al een geruime tijd voortduurt. Maar niet vergeten mag worden dat ook nogal wat pauselijke medewerkers op de buitenposten al lange tijd ontevreden zijn. Over de vele rellen die dit pontificaat kenmerken en die de diplomaten aan de de wereld mogen uitleggen, maar ook over de manier waarop hun baas, kardinaal Bertone, deze affaires managet. Of- in hun ogen-  eigenlijk níet managet.

De toespraak van de paus is een poging een einde te maken aan het gemopper. De kerk staat voor vele uitdagingen, Vatileaks is er daar slechts een van . Slechts een gesloten front -denken de paus en zijn trouwe medewerker- verenigd rond de Vicaris van Christus, kan ervoor zorgen dat de Kerk succesvol kan zijn in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube