Ik kom wel even zitten

Ik zat met mijn gezin aan het avondeten toen de bel ging. Ik dacht: vast een collecte. En dus zei mijn vrouw: "Vast een collecte."

Het was paus Franciscus die voor de deur stond.

"Heilige Vader, wat een verrassing, wat brengt u hier", vroeg ik hem.

"Ik kom je huis zegenen", antwoordde hij alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

"Nou, daar zeg ik geen nee tegen, Komt u binnen".

Nog voor ik kon zeggen dat hij niet op de troep moest letten, liep hij al de gang in, bijna struikelend over flessen mineraalwater die daar stonden. Hij begroette mijn vrouw en kinderen die van verbazing geen woord konden uitbrengen, kreeg van zijn secretaris een stola en een wijwaterkwast en sprak een gebed uit: "Heer, wij vragen U de bewoners van dit huis te zegenen. Zorg dat zij niet worden omgeven door kwade geesten, maar met de sereniteit van uw leven schenkende Adem."

Mijn dochter moest lachen toen ze even later wat wijwaterdruppels in haar gezicht kreeg.

'Eet u een hapje mee?", vroeg ik toen maar. We aten pannekoeken.

"Nee, dank je. We hebben al gegeten. Maar ik kom wel even zitten.", antwoordde de paus. Zijn secretaris liep naar een donkergrijze auto die verderop in de straat geparkeerd stond en ging daar zitten wachten.

Pas toen zag ik hoe moe Franciscus eruitzag. Alsof hij mijn gedachten kon lezen, zei hij toen hij op een stoel plofte: "Wat een week heb ik weer achter de rug."

"U bedoelt natuurlijk het bezoek van president Trump?", vroeg ik.

"Niet alleen hoor", zei Franciscus." Ik had ook nog de Ierse president over de vloer en moest een nieuwe voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie aanwijzen. Zo is er elke dag wel wat."

"Konden Trump en u een beetje elkaar vinden?" Ik bood hem een glas wijn aan.

Dat wees Franciscus vriendelijk af. "Kijk Stijn", zei hij. "De president en ik hebben de plicht om het goed met elkaar te vinden. En vergeet niet: we zijn het ook over een aantal dingen eens. Ik heb hem geprezen voor zijn pro-life politiek. Een hele vooruitgang met zijn voorganger. Verder heb ik hem natuurlijk gevraagd om de VS niet terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij zei dat hij nog geen besluit genomen had. Zo'n ontmoeting is ook een lesje in bescheidenheid voor mij. Ik heb niet alle macht in handen, al zou ik dat af en toe wel willen."

"Was u blij met het cadeau dat hij voor u had meegenomen?"

"Ja", zei de paus, "dat hadden zijn medewerkers goed bedacht. De verzamelde werken van Martin Luther King. Ik heb hem onder meer een exemplaar van mijn klimaatencycliek Laudato Si' gegeven. Trump vroeg of die ook op dvd was verschenen, 'It's gotta be huge', zei hij nog."

"Op de foto's met Trump keek u niet erg vrolijk", zei mijn dochter tegen de paus die zomaar bij mij aan de eettafel zat.

"Nee, je hebt gelijk, maar dat kwam door die aanslag in Manchester. Ik trek het me vreselijk aan. Ben jij ook een fan van, hoe heet die zangeres ook alweer?"

"Ariana Grande", antwoorde mijn dochter. "Ja, ik ben een grote fan. Ik was bij een concert van haar in Amsterdam. Mijn kamer hangt vol met posters van haar."

Even bleef het stil. Toen vroeg de paus: "Wat je favoriete liedje van haar?" "Ik luister nu veel naar 'One Last Time'", zei mijn dochter. Ze liet het horen op haar telefoon. De paus luisterde aandachtig. "Mooi", zei hij zachtjes toen het klaar was. "Weet

je, mensen vragen mij na dit soort aanslagen altijd wat de zin ervan is. Dat weet ik niet. Echt niet."

Later liepen we met de paus mee naar zijn auto. Hij wilde al instappen, maar draaide zich nog één keer om. "Als Jezus geconfronteerd werd met dit soort onschuldig lijden stak hij geen preek af of een of ander theoretisch verhaal. Wel heeft hij laten zien dat we het leven zin kunnen geven, zelfs bij zoiets verschrikkelijks. Gewoon al door er voor de ander te zijn. Helemaal. Onvoorwaardelijk." En weg was hij.

We liepen terug naar huis en stuitten op een collectant van het Rode Kruis. Ik gaf hem een briefje van vijftig.

Je moet toch wat.

 

 

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube