Liefdevol gedogen, dat kunnen wij goed

De locatie voor de informatiebijeenkomst over de komst van een extra groep asielzoekers bij ons in de wijk, was goed gekozen.

De kantine van het zwembad was een optie geweest, een van de scholen of desnoods een kerk, maar uiteindelijk moesten wij ons melden bij het hoofdkantoor van de Nederlandse Bridge Bond. Bridge is een kaartspel voor nette mensen waarin er bewust naar gestreefd wordt de factor geluk zoveel mogelijk uit te schakelen. Niets aan het toeval overlaten dus.

Er was ruime parkeergelegenheid. Binnen stonden in ruime vitrines boeken uitgestald voor mensen die nader kennis wilden maken met het bridgespel.

De zaal zat al behoorlijk vol.

Veel oudere mensen. Ik dacht nog even dat ik op een ledenvergadering van de bridgebond terecht was gekomen, maar toen ik tegen een vrouw opbotste die op haar net niet meer hippe trui een naambordje met 'COA' had zitten, wist ik dat ik goed zat.

Er waren te weinig stoelen en maar net voldoende koffie en thee. Eerst zou er een plenair gedeelte zijn. Vervolgens was er weer koffie en thee en daarna ging het gesprek verder bij diverse 'tafeltjes'. Er was een tafeltje veiligheid, een tafeltje 'ik wil best wel wat doen voor asielzoekers' en ook de wijkregisseur had zijn eigen plek.

Het jasje van de wethouder was aan de grote kant.

Hij was een man van getallen en legde met een ingewikkelde rekensom uit dat er 'grosso modo' maar tweehonderd asielzoekers in de stad bijkwamen. Volgens mij had hij gelijk.

Ik moest aan de varkens van Heesch denken.

Het ophangen van het kadaver van een varken vereist een zekere handigheid, en een varken. Een aantal mensen in de zaal leek mij in staat een kadaver van een redelijke omvang aan een middelgrote boom op te hangen, maar waar haal je in deze stad zo snel een varken vandaan?

Je kon vragen stellen.

Een oudere man vroeg zich af hoe het zat met de waardevermindering van zijn appartement en wie het verlies dan zou compenseren. De wethouder zei dat twee grote onderzoeken hadden uitgewezen dat van waardevermindering van huizen in de buurt van asielcentra geen sprake was. De man was niet overtuigd.

Bij ons in de wijk staat al vijfentwintig jaar een asielzoekerscentrum. En dat gaat goed, zei de wethouder. Dat kan ik beamen, hoewel ik moet zeggen dat buurtbewoners en asielzoekers over het algemeen langs elkaar heen leven. Met uitzondering van al die aardige vrijwilligers.

Op het veldje van de buurt wordt af en toe samen gevoetbald, maar vaak maakt de ene groep plaats voor de ander. Dat is jammer. "Ik heb weinig last van ze", zei een vrouw op de bijeenkomst. Liefdevol gedogen, dat kunnen wij heel erg goed in dit land.

Ik hoorde op de radio een gesprek met de burgemeester van Zwolle. Hij had net een informatiebijeenkomst geleid. En dat was 'gewoon goed gegaan'.

Daar nam de verslaggever geen genoegen mee. Er waren toch wel wat felle woordenwisselingen geweest? "Ja", zei de burgemeester, "dat klopt, maar als iemand buiten zijn boekje ging, werd hij door de zaal gecorrigeerd". Hij was trots op zijn stad.

De verslaggever gaf niet op. "Ja, maar er waren toch ook een aantal luidruchtige aanhangers van de Nederlandse Volks-Unie binnengekomen?" Ook die hadden zich volgens de burgemeester gedragen. En nu wilde hij een biertje.

In een ander deel van mijn stad was een informatiebijeenkomst uit de hand gelopen. Een vrouw maakte zich zorgen over de veiligheid van haar dochter. "Wat moet ze nou?", vroeg deze moeder zich af. Ik begrijp u wel, mevrouw. Ook ik heb een dochter. Grote stad, dochter, alleen op de fiets. Vertel mij wat.

Op onze informatiebijeenkomst werd gelachen. Er waren kritische vragen, waar zo goed mogelijk antwoord op gegeven werd. Lang niet alles was nu koek en ei, maar er werd op een constructieve manier met elkaar gepraat. Waarom lees en hoor ik toch zo weinig over al die buurten waar het redelijk goed gaat met de komst van vluchtelingen?

"Past u een beetje op, als u straks naar huis fietst?", vroeg de gespreksleider al voor de pauze. Ze doelde op de gladheid, zei ze er voor de zekerheid bij.

 

Deze column verscheen eerder in Trouw van 23 januari 2016. 

 

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube