Ingehouden feest in Rome

Rome

Ze hadden er vierentwintig uur over gedaan om hier te komen. Vier pelgrims uit het verre Taiwan. Ze hadden zich er zo op verheugd om na die lange reis aan te kunnen sluiten bij al die honderdduizenden andere pelgrims op het Sint-Pietersplein. En nu zaten ze een paar straten van het einddoel op straat. Verslagen. Ze mochten niet meer verder. Gestrand in het zicht van de haven.

Toen ik vanmiddag naar huis liep, waren de straten alweer schoongeveegd door de gemeentereinigingsdienst van de gemeente Rome. De gele linten die het parkeren onmogelijk moesten maken bij mij in de buurt werden weggehaald. De regen kwam inmiddels ongenadig naar beneden. Vervelend, maar een hoosbui tijdens de plechtigheid van vanmorgen was vele malen erger geweest. Pelgrims liepen- verpakt in plastic –  naar de bus en de metro.  Opgetogen, maar ook een beetje weemoedig. Het feest was nu echt voorbij.

Vanochtend rond kwart over tien verklaarde paus Franciscus  zijn voorgangers Johannes XXIII heilig. Ze waren het al, maar nu is het officieel. 

 "Ter ere van de Heilige Drie-eenheid, voor de glorie van het katholieke geloof en de ontwikkeling van het christelijk leven, met het gezag van Onze Heer Jezus Christus, van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van onszelf, na langdurige overweging, na de goddelijke bijstand veelvuldig te hebben ingeroepen en na onze broeders in het bisschopsambt te hebben geraadpleegd, onderscheiden en definieren wij als heiligen de zalige Johannes XXIII en Johannes Paulus II en schrijven wij hen bij in het register der heiligen en bevelen wij dat zij in de gehele Kerk onder alle heiligen devoot worden geëerd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."

Het was een unieke dag in de geschiedenis van de Kerk om meer dan een reden. Twee pausen die in een en de zelfde plechtigheid heilig worden verklaard  en dan ook nog in aanwezigheid van twee levende pausen.

 De liturgie van de katholieke kerk is groots in haar schoonheid en theatraal van opbouw. Er wordt naar een hoogtepunt toegewerkt. Dat hoogtepunt lag vanochtend aan het begin van de plechtigheid: de paus die de officiële Latijnse formule uitspreekt. Daarna ging de viering een beetje als een nachtkaars uit. Dat komt ook  door paus Franciscus. Ik ben ervan overtuigd dat hij zeer veel waarde hecht aan de eucharistie-deze man gelooft met elke vezel van zijn lichaam- maar je ziet het niet als hij voorgaat. Liturgie omdat het moet.

Zijn preek was kort en adequaat, maar maakte nergens emoties los. Paus Franciscus herinnerde er in zijn preek aan dat de heiligverklaring samenvalt met de feestdag van de Goddelijke Barmhartigheid, die nog door paus Joannes Paulus II zelf werd ingesteld. “Beiden waren bisschoppen en pausen van de vorige eeuw, die ook de tragedies van deze eeuw hebben gekend. Maar zij werden daardoor niet overweldigd omdat hun geloof in Jezus Christus, de verlosser van de mensheid en Heer van de geschiedenis, groter was.”

Hij noemde Johannes de paus van het concilie en Johannes Paulus de paus van het gezin. ‘Mogen deze nieuwe heilige herders het volk van God met hun voorspraak helpen om de heilige Geest te volgen in dienst van het gezin en mogen zij getuige zijn van het geheim van de goddelijke barmhartigheid, die steeds hoopt en altijd liefheeft. “

Maar de open doekjes bleven uit. Pas na de mis en het eindeloos handen schudden met staatshoofden, regeringsleiders, ambassadeurs en nog wat andere onduidelijke hoogwaardigheidsbekleders, kwam de lang verwachte rondrit over het plein. En daarin vlamde Franciscus als vanouds. 

Hij leek ook opgelucht. Nu Johannes en Johannes Paulus II heilig zijn, is er ook iets afgesloten en is hij nog vrijer de kerk naar zijn hand te zetten.

Gelukkig vergat Franciscus bij zijn rijtoer de duizenden gelovigen op de Via della Conciliazione niet. Ze stonden al een tijdje te wachten tussen bergen van kerkelijk afval.

En ik deed een haastig schietgebedje tot de nieuwe heiligen: ‘Laat Franciscus langs die vier gestrande Taiwanezen rijden'. Toe, doe het nou…

 
 

Agenda

De nieuwe paus

'Habemus papam!' schalde er op 13 maart over het majestueuze Sint-Pietersplein in Rome. Paus Franciscus is zijn naam, maar wat weten we nu eigenlijk over de nieuwe opvolger van Petrus?

Lees meer..
Vaticaan op YouTube